187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her
ikona P
Číslo předpisu 187/2016 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 5. 2016
Rozeslán dne 15. 6. 2016
Platnost od 15. 6. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení §8 odst. 2 nabývá účinnosti dne 15.6.2016.
Novelizován předpisem 298/2016 Sb., 80/2019 Sb., 364/2019 Sb., 283/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o dani z hazardních her.
Poplatníkem daně z hazardních her je

  1. držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo
  2. ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.

Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud

  1. je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
  2. tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.

V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.
V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad, a která nemá bydliště na území České republiky, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.

Účinnost dnem 1.1.2017, s výjimkou ustanovení §8 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (15.6.2016).