328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
ikona P
Číslo předpisu 328/2020 Sb.
Částka 133
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 7. 2020
Rozeslán dne 31. 7. 2020
Platnost od 31. 7. 2020
Účinnost od 1. 8. 2020
Platnost do 30. 6. 2025
Ruší předpis 285/2012 Sb.
Provádí předpis 17/2012 Sb.
Novelizován předpisem 311/2022 Sb., 304/2023 Sb.
Zrušen předpisem 349/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republik.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva financí stanovuje územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech.

§2 - Zrušovací ustanovení