590/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 590/1992 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 11. 1992
Rozeslán dne 17. 12. 1992
Platnost od 17. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 20/1966 Sb., 165/1979 Sb., 149/1988 Sb., 582/1991 Sb., 1/1992 Sb., 143/1992 Sb., 186/1992 Sb.
Novelizován předpisem 362/2003 Sb., 264/2006 Sb., 375/2011 Sb., 332/2014 Sb.