492/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 492/2001 Sb.
Částka 178
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 12. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 30. 6. 2015
Novelizuje předpis 143/1992 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.