272/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/99 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 272/2009 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2009
Rozeslán dne 27. 8. 2009
Platnost od 27. 8. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 3 až 8 a čl. IV bodu 1 nabývají účinnosti dne 1.1.2011 a ustanovení části třetí nabývá účinnosti dne 1.1.2010.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 143/1992 Sb., 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 332/2014 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4 (změny),
  • Body 3. až 8. - změny s účinností od 1.1.2011
   • bod 3. - v §6 odst. 5 (změny),
   • bod 4. - v §6 se doplňuje odstavec 7,
   • bod 5. - v §7 odstavec 2 - nové znění,
   • bod 6. - v §7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
   • bod 7. - v §8 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 1d - nové znění,
   • bod 8. - v §8 se odstavec 3 zrušuje; dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4,
  • vkládá se nový §10a "Zvláštní dispozice" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a,
  • §19 (změny),
  • §31 "Intenzivní vojenský výcvik" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §31a "Nepřetržitý vojenský výcvik" až §31c "Společná ustanovení k intenzivnímu vojenskému výcviku, nepřetržitému vojenskému výcviku a nepřetržitému vojenskému nasazení na území České republiky" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10a a 10b,
  • §40 (změny),
  • vkládá se nový §40a "Zahraniční operace" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12a,
  • §48, §59, §66, §67, §92 (změny),
  • vkládá se nový §97a "Mimořádná rehabilitace" včetně nadpisu,
  • §120 (změny),
  • §124 "Jednorázové odškodnění pozůstalých" včetně nadpisu - nové znění,
  • §125, §127, §143 (změny),
  • Část devátá "ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU" (§144 až §153) včetně nadpisu - nové znění,
  • §154 až §158 se včetně poznámky pod čarou č. 45 zrušují,
  • §165 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 7. novely.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2011
   • §9 "Hodnostní příplatek" včetně nadpisu - nové znění,
  • §10, §17, §20a (změny).
 • Změny v §12, §158b, §161 a §179a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1.1.2010).

Účinnost změn prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.10.2009), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 8 a čl. IV bodu 1, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2011, a s výjimkou části třetí [změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)], která nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.