514/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
ikona P
Číslo předpisu 514/2004 Sb.
Částka 178
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 9. 2004
Rozeslán dne 1. 10. 2004
Platnost od 1. 10. 2004
Účinnost od 1. 10. 2004
Platnost do 30. 6. 2015
Novelizuje předpis 289/2002 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech.
Změny:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech - nové znění.

Účinnost změn 1.10.2004.