289/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
ikona P
Číslo předpisu 289/2002 Sb.
Částka 105
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 5. 2002
Rozeslán dne 28. 6. 2002
Platnost od 28. 6. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Platnost do 30. 6. 2015
Provádí předpis 143/1992 Sb.
Novelizován předpisem 514/2004 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.