47/1995 Sb. - O platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech - úplné znění zákona č. 143/92 Sb.
Číslo předpisu 47/1995 Sb.
Částka 10
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 3. 1992
Rozeslán dne 27. 3. 1995
Platnost od 27. 3. 1995
Účinnost od 1. 4. 1994
Platnost do 30. 6. 2015
Úplné znění pr. př. 143/1992 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.