565/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
ikona P
Číslo předpisu 565/2006 Sb.
Částka 184
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 12. 2006
Rozeslán dne 22. 12. 2006
Platnost od 22. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 30. 6. 2015
Provádí předpis 143/1992 Sb.
Novelizován předpisem 336/2007 Sb., 131/2008 Sb., 131/2009 Sb., 134/2009 Sb., 200/2009 Sb., 376/2010 Sb., 45/2011 Sb., 225/2014 Sb., 305/2014 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Úvodní ustanovení
Nařízení vlády se vztahuje na vojáky z povolání a stanoví

  1. kvalifikační předpoklady v souladu s charakteristikami platových tříd včetně způsobu zařazování do těchto tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejího určení,
  2. příplatky za vedení,
  3. podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,
  4. podmínky pro poskytování odměn.

Účinnost 1.1.2007.