45/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 45/2011 Sb.
Částka 16
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 2. 2011
Rozeslán dne 28. 2. 2011
Platnost od 28. 2. 2011
Účinnost od 1. 3. 2011
Platnost do 30. 6. 2015
Novelizuje předpis 565/2006 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání.
Změny v ustanoveních:

  • §5, §6, §9 (změny),
  • vkládá se nová příloha č. 3; dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

Účinnost změn 1.3.2011.