131/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 131/2008 Sb.
Částka 43
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 4. 2008
Rozeslán dne 21. 4. 2008
Platnost od 21. 4. 2008
Účinnost od 1. 5. 2008
Platnost do 30. 6. 2015
Novelizuje předpis 565/2006 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání.
Změny:

  • §12 nově zní:

"§12

Vojákovi, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České republiky, přísluší příplatek

  1. ve výši 700 USD až 4 000 USD měsíčně, nebo
  2. ve výši až dvaapůlnásobku částek podle písmene a), pokud je voják vystaven vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví spojenému s vedením bojové činnosti v prostoru operace,

popřípadě v rovnocenné výši v eurech, podle přepočítacího koeficientu České národní banky, od prvého dne do posledního dne výkonu služby v zahraničí. Výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví ministr obrany.".

Účinnost změn 1.5.2008.