35/1965 Sb. - Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
ikona P
Číslo předpisu 35/1965 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 25. 3. 1965
Rozeslán dne 8. 4. 1965
Platnost od 8. 4. 1965
Účinnost od 1. 7. 1965
Platnost do 30. 11. 2000
Pr. př. je v úplném znění 247/1990 Sb., 175/1996 Sb.
Ruší předpis 115/1953 Sb.
Novelizován předpisem 89/1990 Sb., 468/1991 Sb., 318/1993 Sb., 237/1995 Sb., 86/1996 Sb., 191/1999 Sb.
Prováděn předpisem 2/1966 Sb., 3/1966 Sb., 4/1966 Sb., 25/1967 Sb., 159/1969 Sb., 90/1970 Sb., 55/1978 Sb., 139/1990 Sb., 115/1991 Sb., 116/1991 Sb., 117/1991 Sb., 241/1991 Sb., 261/1996 Sb.
Zrušen předpisem 121/2000 Sb.