366/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 366/2000 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2000
Rozeslán dne 23. 10. 2000
Platnost od 23. 10. 2000
Účinnost od 22. 11. 2000
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 7 nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.
Novelizuje předpis 44/1988 Sb., 62/1988 Sb.