439/1992 Sb. - O ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - úplné znění zákona č. 44/88 Sb.
Číslo předpisu 439/1992 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 19. 4. 1988
Rozeslán dne 14. 9. 1992
Platnost od 14. 9. 1992
Účinnost od 20. 12. 1991
Úplné znění pr. př. 44/1988 Sb.