29/2017 Sb. - Vyhláška o báňsko-technické evidenci
ikona P
Číslo předpisu 29/2017 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 1. 2017
Rozeslán dne 9. 2. 2017
Platnost od 9. 2. 2017
Účinnost od 1. 3. 2017
Provádí předpis 44/1988 Sb.
Novelizován předpisem 287/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví

  • rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence, a
  • rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence.