94/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 94/2004 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2004
Rozeslán dne 3. 3. 2004
Platnost od 3. 3. 2004
Účinnost od 3. 3. 2004
Novelizuje předpis 110/1997 Sb., 477/2001 Sb., 146/2002 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona o obalech.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4, §5 (změny),
  • §11 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §12, §14, §15, §17, §18, §30, §32 až §34, §41, §42, §44 (změny),
  • §47 se zrušuje,
  • vkládá se nový §51a,
  • Příloha č. 1 k tomuto zákonu se zrušuje.
 • Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §3b,
  • §16, §17 (změny).
 • Změna v §3 zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, kde se vkládá nový odstavec 2, včetně poznámky pod čarou č. 10a).

Účinnost změn 3.3.2004.