244/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
ikona P
Číslo předpisu 244/2022 Sb.
Částka 112
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 8. 2022
Rozeslán dne 31. 8. 2022
Platnost od 31. 8. 2022
Účinnost od 1. 10. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2022, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 34, které nabývá účinnosti 1.1.2024; a čl. III bodu 13, které nabývá účinnosti 1.7.2024.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 586/1992 Sb., 477/2001 Sb., 146/2002 Sb., 542/2020 Sb.
Anotace

Změna §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Změna §19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů.

účinnost od 1.1.2024

účinnost od 1.7.2024

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Změny §3 a §5 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Změna §3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Čl. VII - Technický předpis.