ikona Pikona R
251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce
ikona P
Číslo předpisu 251/2005 Sb.
Částka 94
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 29. 6. 2005
Platnost od 29. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §47 odst. 4 až 6 nabývají účinnosti dne 29.6.2005.
Novelizován předpisem 252/2005 Sb., 230/2006 Sb., 264/2006 Sb., 213/2007 Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb., 281/2009 Sb., 73/2011 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 64/2014 Sb., 136/2014 Sb., 247/2014 Sb., 250/2014 Sb., 81/2015 Sb., 47/2016 Sb., 88/2016 Sb., 93/2017 Sb., 205/2017 Sb., 206/2017 Sb., 225/2017 Sb., 327/2017 Sb., 176/2019 Sb., 285/2020 Sb., 250/2021 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb., 172/2023 Sb., 281/2023 Sb., 303/2023 Sb., 408/2023 Sb.
Prováděn předpisem 266/2005 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o inspekci práce.
Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.
Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení §47 odst. 4 až 6, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (29.6.2005).