160/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 160/2013 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodů 1 a 2 a části druhé čl. II nabývají účinnosti dne 1.9.2013.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 168/1999 Sb., 238/2000 Sb.
Novelizován předpisem 320/2015 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • body 1. a 2. - změny s účinností od 1.9.2013
   • bod 1. - v §3a se doplňuje odstavec 3,
   • bod 2. - v §6 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova "a v případě úhrady nákladů hasičského záchranného sboru nebo jednotek sborů dobrovolných hasičů obce podle §3a odst. 3",
  • §18, §20, §21 (změny),
  • vkládají se nové §23a "Fond zábrany škod" a §23b "Komise" včetně nadpisů.

ČÁST DRUHÁ - Čl. II - změny s účinností od 1.9.2013

 • Změna zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §3a "Úhrada nákladů zásahu" včetně nadpisu.
 • Změna v §19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2014, s výjimkou části první čl. I bodů 1 a 2 a části druhé čl. II, které nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.9.2013).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.