278/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 278/2023 Sb.
Částka 130
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 8. 2023
Rozeslán dne 19. 9. 2023
Platnost od 19. 9. 2023
Účinnost od 20. 9. 2023
Novelizuje předpis 168/1999 Sb., 326/1999 Sb.
Novelizován předpisem 30/2024 Sb.
Anotace

Změna §180j, vložení nových §180ja a §180jb a zrušení §184b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §18 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.