293/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 293/2017 Sb.
Částka 103
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2017
Rozeslán dne 15. 9. 2017
Platnost od 15. 9. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 168/1999 Sb.
Novelizován předpisem 30/2024 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §4 „Příspěvek“ včetně nadpisu,
  • §15, §16, §23a, §23b, §24 (změny),
  • vkládá se nový §24c „Odvod do fondu zábrany škod“ včetně nadpisu.
 • Změna v §24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.