137/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/99 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 137/2008 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2008
Rozeslán dne 25. 4. 2008
Platnost od 25. 4. 2008
Účinnost od 1. 6. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 73, pokud jde o §24 odst. 1, a bodu 89, pokud jde o §24c nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 168/1999 Sb., 363/1999 Sb., 56/2001 Sb.
Novelizován předpisem 278/2009 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
 2. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
 3. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a
 4. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3 "Pojistná smlouva" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 - nové znění,
  • vkládají se nové §3a "Limity pojistného plnění" a §3b "Stanovení výše pojistného" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11a a 11b,
  • §4 se zrušuje,
  • §5 až §9 (změny),
  • §9a "Škodní zástupce pojistitele v jiném členském státě" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §9b "Škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku" až §9d včetně nadpisů,
  • §10 až §15a, §16 až §16b, §17, §18, §18a (změny),
  • bod 73. - účinnost změny dnem 1.1.2009, pokud jde o §24 odst. 1
   • v §24 odstavec 1 - nové znění,
  • §24 (další rozsáhlé změny),
  • §24a včetně poznámky pod čarou č. 27 - nové znění,
  • §24b (změny),
  • bod 89. - účinnost změny dnem 1.1.2009, pokud jde o §24c
   • vkládá se nový §24c včetně poznámky pod čarou č. 27a,
  • §25, §26 (změny),
  • doplňuje se příloha,

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §5a, §5c, §13, §35a a §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §6 a §38 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Změna (nové znění) §55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.6.2008 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 73, pokud jde o § 24 odst. 1, a bodu 89, pokud jde o § 24c, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.