149/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 149/1998 Sb.
Částka 53
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 5. 1998
Rozeslán dne 8. 7. 1998
Platnost od 8. 7. 1998
Účinnost od 1. 9. 1998
Poznámka k účinnosti §4 odst. 6 až 8, §4b odst. 1 a §17 odst. 8 nabývají účinnosti dnem 1.1.1999.
Novelizuje předpis 202/1990 Sb., 565/1990 Sb., 368/1992 Sb., 586/1992 Sb., 223/1993 Sb.
Novelizován předpisem 150/1998 Sb., 186/2016 Sb.