63/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 63/1999 Sb.
Částka 26
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 3. 1999
Rozeslán dne 9. 4. 1999
Platnost od 9. 4. 1999
Účinnost od 9. 4. 1999
Poznámka k účinnosti Část první bod 1, 6, 8, 12 až 15, 17 a 29, část druhá a část třetí nabývají účinnosti dnem 1.1.2000.
Novelizuje předpis 202/1990 Sb., 368/1992 Sb., 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 186/2016 Sb.