215/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 215/2013 Sb.
Částka 86
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 6. 2013
Rozeslán dne 24. 7. 2013
Platnost od 24. 7. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Platnost do 31. 12. 2016
Novelizuje předpis 202/1990 Sb., 586/1992 Sb.
Zrušen předpisem 186/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:
  • Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • §41b, §41c (změny),
    • vkládá se nový §41da "Sleva na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her" včetně nadpisu.
  • Změna v §20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost změn 1.1.2014.