439/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
ikona P
Číslo předpisu 439/2016 Sb.
Částka 179
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2016
Rozeslán dne 23. 12. 2016
Platnost od 23. 12. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Provádí předpis 186/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví požadavky na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her.