315/1999 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
ikona P
Číslo předpisu 315/1999 Sb.
Částka 102
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 12. 1999
Rozeslán dne 14. 12. 1999
Platnost od 14. 12. 1999
Účinnost od 1. 1. 2000
Platnost do 31. 12. 2016
Provádí předpis 202/1990 Sb.
Zrušen předpisem 186/2016 Sb.