311/2006 Sb. - Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
ikona P
Číslo předpisu 311/2006 Sb.
Částka 96
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2006
Rozeslán dne 22. 6. 2006
Platnost od 22. 6. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 56/2001 Sb.
Novelizován předpisem 575/2006 Sb., 107/2007 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 91/2011 Sb., 18/2012 Sb., 234/2013 Sb., 130/2014 Sb., 157/2015 Sb., 152/2017 Sb., 48/2020 Sb., 284/2021 Sb., 382/2021 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 133/2010 Sb., 103/2011 Sb., 516/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

  1. požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,
  2. prodej a výdej pohonných hmot,
  3. evidenci čerpacích stanic pohonných hmot.

Účinnost 1.9.2006.

Změny dalších zákonů:

  • Změna v §77, §80 a §91 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h).

Účinnost změn 1.9.2006.