517/2002 Sb. - Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
ikona P
Číslo předpisu 517/2002 Sb.
Částka 179
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 11. 2002
Rozeslán dne 13. 12. 2002
Platnost od 13. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 199/1994 Sb., 26/2000 Sb., 29/2000 Sb., 101/2000 Sb., 151/2000 Sb., 227/2000 Sb., 365/2000 Sb.
Novelizován předpisem 41/2004 Sb., 127/2005 Sb., 110/2007 Sb., 297/2016 Sb., 110/2019 Sb., 250/2023 Sb.