301/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
ikona P
Číslo předpisu 301/2016 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 21. 9. 2016
Platnost od 21. 9. 2016
Účinnost od 6. 10. 2016
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 106/1999 Sb., 101/2000 Sb., 365/2000 Sb.
Novelizován předpisem 110/2019 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.
Změny:

  • Změna v §3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §38 odst. 2 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §25b odst. 2 větě třetí zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §2 a §11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §8 odst. 2 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.