277/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
ikona P
Číslo předpisu 277/2011 Sb.
Částka 99
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 31. 8. 2011
Rozeslán dne 26. 9. 2011
Platnost od 26. 9. 2011
Účinnost od 1. 10. 2011
Platnost do 23. 4. 2019
Ruší předpis 8/2005 Sb.
Provádí předpis 101/2000 Sb.
Zrušen předpisem 110/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Nařízením vlády se stanoví vzor průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Nařízení vlády č. 8/2005 Sb., o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost, se zrušuje.

Účinnost 1.10.2011.