310/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/97 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/94 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/93 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/92 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 310/2002 Sb.
Částka 114
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 6. 2002
Rozeslán dne 12. 7. 2002
Platnost od 12. 7. 2002
Účinnost od 12. 7. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VII bodu 4 nabývá účinnosti dnem 1.1.2003. Zákon o utajovaných skutečnostech pozbývá platnosti dnem 31.12.2003.
Novelizuje předpis 42/1992 Sb., 283/1993 Sb., 38/1994 Sb., 18/1997 Sb., 148/1998 Sb., 101/2000 Sb.
Novelizován předpisem 436/2003 Sb., 413/2005 Sb., 110/2019 Sb.