107/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 107/2002 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 3. 2002
Rozeslán dne 20. 3. 2002
Platnost od 20. 3. 2002
Účinnost od 20. 3. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 1, pokud se týká ustanovení § 7 nabývá účinnosti dnem 20.3.2003.
Novelizuje předpis 97/1974 Sb., 368/1992 Sb., 140/1996 Sb., 101/2000 Sb.
Novelizován předpisem 499/2004 Sb., 110/2019 Sb.