365/2005 Sb. - Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
ikona P
Číslo předpisu 365/2005 Sb.
Částka 126
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 8. 2005
Rozeslán dne 19. 9. 2005
Platnost od 19. 9. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 20. 4. 2018
Provádí předpis 22/1997 Sb., 56/2001 Sb.
Zrušen předpisem 63/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o technických požadavcích na výrobky) a
  2. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje požadavky na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů mobilních strojů a zařízení, které nejsou určeny k pohybu na pozemních komunikacích, dále pomocných motorů montovaných do zařízení v silničním vozidle, zvláštním vozidle, plavidle, motorovém vozu nebo ve speciálním drážním vozidle s netto výkonem 19 kW a menším.

Účinnost 1.1.2006.