30/1968 Sb. - Zákon o státním zkušebnictví
ikona P
Číslo předpisu 30/1968 Sb.
Částka 10
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 27. 2. 1968
Rozeslán dne 9. 3. 1968
Platnost od 9. 3. 1968
Účinnost od 1. 4. 1968
Platnost do 31. 8. 1997
Pr. př. je v úplném znění 84/1987 Sb.
Ruší předpis 185/1910 ř.z., 1505/1946 Ú.l.I, 637/1947 Ú.l.I, 2/1955 Sb., 44/1957 Ú.l., 87/1958 Ú.l., 52/1962 Sb., 83/1963 Sb., 162/1964 Sb., 102/1965 Sb.
Novelizován předpisem 54/1987 Sb., 194/1988 Sb., 479/1992 Sb., 539/1992 Sb.
Prováděn předpisem 32/1968 Sb., 33/1968 Sb., 136/1982 Sb., 104/1984 Sb., 101/1988 Sb., 585/1992 Sb.
Zrušen předpisem 22/1997 Sb.