229/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 229/2006 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 2006
Rozeslán dne 29. 5. 2006
Platnost od 29. 5. 2006
Účinnost od 29. 5. 2006
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 634/1992 Sb., 22/1997 Sb., 110/1997 Sb., 102/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

 • Změna zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10 (změny),
  • §11 včetně poznámky pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §13 - nové znění,
  • §14 (změny),
  • vkládá se nový §14a včetně poznámek pod čarou č. 11c a 11d,
  • §15, §16 (změny),
  • vkládá se nový §18b včetně poznámky pod čarou č. 12c,
  • §19, §23 (změny),
  • vkládají se nové §23b "Celní úřady" a §23c včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21a, 21f, 21g, 21h, 21i 21j, 21k, 21l a 21m,
  • §24 až §26, §28 (změny).
 • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 29.5.2006.