336/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 336/2004 Sb.
Částka 108
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 5. 5. 2004
Rozeslán dne 2. 6. 2004
Platnost od 2. 6. 2004
Účinnost od 2. 6. 2004
Platnost do 30. 3. 2015
Novelizuje předpis 191/2001 Sb., 251/2003 Sb.
Ruší předpis 25/2004 Sb.
Provádí předpis 22/1997 Sb.
Novelizován předpisem 212/2007 Sb., 245/2009 Sb., 65/2011 Sb.
Zrušen předpisem 268/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Nařízením vlády se v souladu s právem Evropských společenství stanoví:
a) technické požadavky na zdravotnické prostředky a
b) podrobné specifikace, pokud jde o rizika přenosu transmisivních (přenosných) spongiformních encefalopatií (dále jen "TSE") na nemocné fyzické osoby (dále jen "pacient") nebo jiné fyzické osoby použitím, za obvyklých podmínek, zdravotnických prostředků určených ke styku s lidským tělem, ne však ke styku pouze s neporušenou kůží, vyrobených s využitím neživé zvířecí tkáně nebo neživých výrobků vyrobených ze zvířecí tkáně v případě, že tato tkáň pochází ze skotu, ovcí nebo koz, a též z jelenů, norků, losů a koček; náplň podrobných specifikací je uvedena v příloze č. 12 k tomuto nařízení.
Účinnost 2.6.2004.

Mění: Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  • V nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se část třináctá zrušuje.

Účinnost 2.6.2004.
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 25/2004 Sb.
, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, se zrušuje.