65/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 65/2011 Sb.
Částka 25
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 2. 2011
Rozeslán dne 18. 3. 2011
Platnost od 18. 3. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Platnost do 30. 3. 2015
Novelizuje předpis 336/2004 Sb.
Zrušen předpisem 268/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 úvodní části ustanovení, §5 odst. 2 a v příloze č. 12 bodech 1.2.7.1., 1.2.8.5. a 1.2.10. se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §4 (změny),
  • v §4 odst. 6 a v §7 odst. 2 písm. e) se slova "Komisi Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropskou komisi",
  • §6, §9 (změny),
  • v §10 odst. 5, §12 odst. 6 a 7, §16 odst. 8, příloze č. 1 bodě 7.4.2., příloze č. 2 bodě 8., příloze č. 4 bodě 9., příloze č. 5 bodě 7., příloze č. 10 bodě 2.3.5.a v příloze č. 12 bodě 1.2.7.3. se slova "Evropských společenství" zrušují,
  • §11 (změny),
  • §13 "Oznamovací povinnosti" a §14 "Soubor údajů" včetně nadpisů - nové znění,
  • §15, §16 (další změny),
  • v příloze č. 1 až č. 5, č. 7 až č. 10 (změny),
  • Přílohy č. 13 až č. 16 - nové znění.

Účinnost změn 1.4.2011.