58/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 58/2005 Sb.
Částka 16
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 1. 2005
Rozeslán dne 8. 2. 2005
Platnost od 8. 2. 2005
Účinnost od 8. 2. 2005
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 123/2000 Sb.
Novelizován předpisem 268/2014 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • §18 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19, 19a, 19b a 19c - nové znění,
  • §19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19d a 20 - nové znění,
  • §52 (změny).
 • Změny V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: "Ostatní" u oboru živnosti "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků", zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III - Přechodná ustanovení

 1. Dosavadní živnostenská oprávnění pro živnost "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak.
 2. Živnostenský úřad vydá podnikateli, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro vázanou živnost "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků", průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy v úplném nebo částečném rozsahu na žádost podnikatele nebo na základě oznámení změny ohlášené podle §49 živnostenského zákona.
  Vydání průkazu týkající se změny názvu živnosti nepodléhá správnímu poplatku.

Účinnost změn 8.2.2005.