130/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 130/2003 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 4. 2003
Rozeslán dne 6. 5. 2003
Platnost od 6. 5. 2003
Účinnost od 1. 9. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 9, pokud jde o § 3 písm. l), bodu 14, pokud jde o § 4 odst. 6 a bodu 21, pokud jde o § 11 odst. 5 písm. b) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení bodu 19, pokud jde o § 8 odst. 1 písm. b) nabývá účinnosti dnem zveřejnění sektorové přílohy Zdravotnické prostředky k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 455/1991 Sb., 123/2000 Sb.
Novelizován předpisem 274/2003 Sb., 375/2011 Sb., 268/2014 Sb.