501/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)
ikona P
Číslo předpisu 501/2000 Sb.
Částka 145
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2000
Rozeslán dne 30. 12. 2000
Platnost od 30. 12. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 30. 3. 2015
Provádí předpis 123/2000 Sb.
Novelizován předpisem 304/2003 Sb.
Zrušen předpisem 268/2014 Sb.