100/2012 Sb. - Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
ikona P
Číslo předpisu 100/2012 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 2012
Rozeslán dne 30. 3. 2012
Platnost od 30. 3. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Platnost do 30. 3. 2015
Provádí předpis 123/2000 Sb.
Novelizován předpisem 21/2014 Sb.
Zrušen předpisem 268/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví

  • způsob předepisování zdravotnických prostředků,
  • náležitosti poukazu na hrazený zdravotnický prostředek,
  • náležitosti poukazu na zdravotnický prostředek, který může přímo nebo nepřímo ohrozit zdraví člověka,
  • náležitosti objednávky na zdravotnický prostředek,
  • dobu platnosti lékařských předpisů,
  • rozsah informování pacienta pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku,
  • výdej zdravotnického prostředku na poukaz, a
  • výdej zdravotnického prostředku na objednávku.

§9 - Přechodné ustanovení
Jestliže byl lékařský předpis vystaven přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vydá se zdravotnický prostředek podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost 1.4.2012.