400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
ikona P
Číslo předpisu 400/2011 Sb.
Částka 139
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 12. 2011
Rozeslán dne 16. 12. 2011
Platnost od 16. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Platnost do 1. 8. 2021
Novelizuje předpis 299/2006 Sb.
Ruší předpis 642/2004 Sb., 417/2006 Sb., 65/2008 Sb., 85/2011 Sb.
Provádí předpis 328/1999 Sb., 329/1999 Sb.
Novelizován předpisem 76/2014 Sb., 321/2015 Sb., 107/2018 Sb.
Zrušen předpisem 269/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví

 • vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
 • vzory tiskopisů potvrzení o občanském průkazu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • vzory žádostí o vydání občanského průkazu,
 • požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,
 • podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky fotografa,
 • technické parametry digitální fotografie,
 • vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
 • vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji,
 • vzor cestovního průkazu,
 • vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy,
 • vzory tiskopisů žádostí, a
 • požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu.

§17 - Přechodná ustanovení

 1. Tiskopisy žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, potvrzení o občanském průkazu, žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, žádosti o vydání cestovního průkazu, žádosti o vydání cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodní smlouvy, vydané podle vyhlášky č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2016.
 2. Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji podle vzoru stanoveného v příloze č. 9 vyhlášky č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 417/2006 Sb., mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2012.
 3. Tiskopisy žádosti o vydání cestovního průkazu vydané podle vzoru tohoto tiskopisu stanoveného vyhláškou č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 65/2008 Sb., mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2012.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
 2. Část první vyhlášky č. 299/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
 4. Vyhláška č. 65/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
 5. Vyhláška č. 85/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.1.2012.