175/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
ikona P
Číslo předpisu 175/2004 Sb.
Částka 58
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 4. 2004
Rozeslán dne 21. 4. 2004
Platnost od 21. 4. 2004
Účinnost od 21. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §7 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 7. 8. 2006
Ruší předpis 191/1996 Sb.
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 40/2005 Sb.
Zrušen předpisem 384/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví v souladu s právem Evropských společenství:

  • Podmínky uvádění rozmnožovacího materiálu pěstovaných rostlin do oběhu,
  • podmínky uznávacího řízení, požadavky na sled předplodin na pozemku v předcházejících letech,
  • způsob evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu,
  • podmínky uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti, a
  • další podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
Účinnost dnem vyhlášení (21.4.2004) s výjimkou ustanovení §7, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.