331/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
ikona P
Číslo předpisu 331/2017 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 10. 2017
Rozeslán dne 11. 10. 2017
Platnost od 11. 10. 2017
Účinnost od 1. 11. 2017
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 3/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví další odrůdy ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy.