218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
ikona P
Číslo předpisu 218/2019 Sb.
Částka 92
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 8. 2019
Rozeslán dne 30. 8. 2019
Platnost od 30. 8. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
Ruší předpis 449/2006 Sb., 125/2007 Sb., 320/2007 Sb., 11/2009 Sb., 446/2009 Sb., 389/2010 Sb., 404/2011 Sb., 290/2012 Sb., 430/2013 Sb., 91/2014 Sb., 362/2015 Sb., 208/2016 Sb., 70/2017 Sb., 177/2017 Sb., 166/2018 Sb.
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 256/2020 Sb., 447/2021 Sb., 387/2022 Sb., 128/2023 Sb., 340/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje výčet metodik polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, zeleninových druhů, révy, chmele a ovocných rodů a druhů.

§9 - Zrušovací ustanovení