61/2011 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
ikona P
Číslo předpisu 61/2011 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 3. 2011
Rozeslán dne 15. 3. 2011
Platnost od 15. 3. 2011
Účinnost od 15. 3. 2011
Ruší předpis 206/2004 Sb., 581/2006 Sb.
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 410/2013 Sb., 3/2018 Sb., 156/2021 Sb., 505/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.
§14 - Přechodné ustanovení
Při vzorkování a zkoušení vzorků osiva a sadby, které bylo zahájeno před nabytím účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.
  2. Vyhláška č. 581/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.

Účinnost 15.3.2011.