332/2006 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
ikona P
Číslo předpisu 332/2006 Sb.
Částka 101
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 6. 2006
Rozeslán dne 30. 6. 2006
Platnost od 30. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 31. 12. 2022
Ruší předpis 147/2004 Sb.
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 95/2018 Sb., 314/2020 Sb., 366/2020 Sb.
Zrušen předpisem 386/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 147/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

Účinnost 1.7.2006.