206/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
ikona P
Číslo předpisu 206/2004 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 4. 2004
Rozeslán dne 26. 4. 2004
Platnost od 26. 4. 2004
Účinnost od 26. 4. 2004
Platnost do 14. 3. 2011
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 581/2006 Sb.
Zrušen předpisem 61/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.
Účinnost dnem vyhlášení (26.4.2004).