449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
ikona P
Číslo předpisu 449/2006 Sb.
Částka 146
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 9. 2006
Rozeslán dne 19. 9. 2006
Platnost od 19. 9. 2006
Účinnost od 1. 10. 2006
Platnost do 31. 8. 2019
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 125/2007 Sb., 320/2007 Sb., 11/2009 Sb., 446/2009 Sb., 389/2010 Sb., 404/2011 Sb., 290/2012 Sb., 430/2013 Sb., 91/2014 Sb., 362/2015 Sb., 208/2016 Sb., 70/2017 Sb., 177/2017 Sb., 166/2018 Sb.
Zrušen předpisem 218/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanovuje metodiky polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy.

Účinnost 1.10.2006.